Medkila skole

Fag og undervisning

Fagsider

Engelsk - Kunst og handverk - Kroppsøving - Matematikk - Naturfag - Norsk - RLE - Samfunnsfag

Lenkearkivet

Lenker til fag og tema som kan hjelpe deg med skolearbeidet. Også diverse andre lenker av nytte for elever, ansatte og foresatte.

Arbeidsplaner

Alle time- og ukeplaner for alle klassetrinn legges ut til nedlasting fortløpende.

Skolens undervisningstilbud

Skolen i Harstad skal gi elevene opplæring i å lese, skrive og regne. Elevene i Harstad skal oppleve at de på skolen blir møtt med tillit, opplever støtte og får faglige utfordringer tilpasset sitt behov. Vi ønsker at elevene skal utvikle seg til selvstendige mennesker som er aktive og bruker mulighetene sine.

Nedlastinger/skjema

Her kan du laste ned skjema og andre filer som gjelder for Medkila skole og Harstad kommune.

 

Sist oppdatert 18.08.2011.

Kontakt oss:
Medkila skole
Høgholtet 36
9414 HARSTAD
Telefon: +47 770 26440
SFO: +47 770 26454
E-post: post@medkila.no
Andre numre og adresser